Ga naar de inhoud

Vergroten bewustzijn doet jou en je omgeving beter voelen

vergroten bewustzijn

Vergroten bewustzijn is verhogen van je eigen frequentie

Kan jij je bewustzijn vergroten?

De wereld is in ontwikkeling. De frequentie van de aarde wijzigt en aan ons de taak om mee te veranderen. Door je eigen frequentie te verhogen, blijft het passen als het ware. Maar hoe doe je dat, je frequentie verhogen?

Het verhogen van je lichaamsfrequentie gaat hand in hand met verhogen van je bewustzijn, volgens Dr. David Hawkins, een Amerikaanse psychiater. Hij heeft vele boeken op zijn naam waaronder Power vs Force en ontwikkelde een schaal om je frequentie en bewustzijnsniveau uit te drukken. Deze schaal ontwikkelde hij door de trillingen van duizenden mensen te meten aan de hand van spiertesten. Deze frequenties koppelde hij aan bewustzijnsniveau’s die weer correspondeerden met hoe je je voelt en gedrag. De schaal is logaritmisch. Dat betekent dat elk volgend punt op de schaal een grotere toename in kracht heeft.

 

 

 

De bewustzijnsschaal van Hawkins koppelt bewustzijn aan frequenties en emoties

Op deze schaal van Hawkins ligt bij 200 (moed) een omslagpunt, tussen zwakte en kracht. Bij dit punt gaat gedrag van destructief en schadelijk naar constructief en heilzaam.

Bijvoorbeeld wilskracht zonder hart kan hard worden. Dit is macht en geen kracht. Je kunt wel veel voor elkaar krijgen maar op een drammerige doordrukkende manier. Met hart wordt het zachter. Dat wat je wil zakt als het ware in je lichaam en wordt meer een verlangen. Het moet niet meer, je wil het gewoon heel graag. Er ontstaat meer ruimte.

Bij 200 ontstaat de bereidheid te stoppen met anderen de schuld te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen resultaten, acties, gevoelens en overtuigingen. Je aandacht komt dus steeds meer naar binnen te liggen.

Een tweede omslagpunt ligt bij 500, de trilling van liefde, voor alles en iedereen, onvoorwaardelijk dus. Hier komt de focus weer meer op de buitenwereld te liggen, om het geluk van anderen te vergroten. Zonder jezelf weg te geven.

Om uit de lagere frequenties te ontsnappen is het van belang om emoties als verdriet, angst en boosheid wel degelijk toe te laten, erbij te blijven en ze vervolgens los te laten. Naast dankbaarheid is vergeven – zowel jezelf als de ander – ook een goede oefening om de lagere frequenties te verlaten.

Het gemiddelde bewustzijn van mensen op aarde trilt onder de 200 trilt. Toch komt het collectieve bewustzijn van de mensheid boven de 200 uit! Dat komt doordat de andere 22% tegenwicht bieden.

Hawkins stelt dat een individu met een niveau van 300 de negativiteit kan compenseren van 90.000 individuen met een niveau beneden 200. En een individu op met een niveau van 700 compenseert de negativiteit van maar liefst 70 miljoen individuen met een niveau beneden 200. Individuen en groepen kunnen de mensheid het beste van dienst zijn door het eigen bewustzijn te verruimen! Er is dus een groot collectief belang bij ieders individuele spirituele ontwikkeling, zo zegt hij, om weerstand te bieden (in de vorm van een hogere frequentie) tegen destructief gedrag.

Bepaal zelf hoe je met een situatie om wil gaan!

Je kunt je frequentie verhogen door je gedrag en emoties te sturen. Dat lukt pas als je de objectieve waarnemersrol in je bewustzijn hebt geactiveerd. Met andere woorden, als je je niet meer laat meeslepen door wat er buiten je gebeurt maar zelf bepaalt hoe je met een situatie om wil gaan en reageren. Je kunt dan emoties als verdriet, angst en boosheid wel degelijk toelaten, maar je blijft erbij en kijkt er als het ware naar, zodat je ze kunt loslaten. De innerlijke weerstand verdwijnt waardoor de emoties door je heen kunnen gaan. Ook dankbaarheid voor wat er is en vergeven zijn goede manieren om de lagere frequenties te verlaten.
Een andere manier om je frequentie te verhogen is door healingen, die bijvoorbeeld blokkades opruimen of toegang geven tot andere bewustzijnslagen. Of omgaan met en leren van mensen die zich op een hoger bewustzijn bevinden. 

Geen blog meer missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

"Today is a good day starting to feel better!"