Ga naar de inhoud

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Afrikaans gezegde

Teamcoaching

Voor succesvolle, effectieve samenwerking, soepele communicatie en inzetten en waarderen van verschillende kwaliteiten.

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching of teamontwikkeling gaat in essentie over ontwikkeling van de groep en niet zozeer over ontwikkeling van het individu. Dat betekent dat er in eerste instantie gebruik wordt gemaakt van alle verschillende kwaliteiten die er zijn in plaats van dat er nieuwe worden ontwikkeld. In teamcoaching speelt bewust worden van gedrag en de effecten hiervan op anderen en het team een belangrijke rol.

Effectieve samenwerking, effectieve communicatie in een team wordt belemmerd doordat tegenoverliggende kwaliteiten en eigenschappen gaan polariseren. Denk bijvoorbeeld aan denkers en doeners, die verzanden in stilstaan en vertraging en rennen als een kip zonder kop.

De polarisatie maakt dat er wordt gehandeld vanuit “teveel van het goede”, wat per definitie niet effectief is. Dit uit zich bijvoorbeeld in elkaar beschuldigen, klagen, redderen, roddelen, je gelijk willen halen, mensen buiten sluiten etc. Het levert uiteindelijk een verlies van energie van alle betrokkenen op en een mager resultaat.

Samenwerking en communicatie wordt effectief wanneer er verbinding ontstaat. Om de verbinding te herstellen is het vaak belangrijk dat huidig individueel gedrag wordt begrensd, ten bate van de groep. Voor het herstellen van de verbinding is het ook vaak goed te werken aan het herstel van vertrouwen. En het helpt vaak te laten zien of ervaren wat het effect van bepaald gedrag is op anderen en het grotere geheel. Een andere weg is om de kwaliteiten die onder de irritaties liggen van het niet-effectieve gedrag zicht- en voelbaar te maken, zodat er weer waardering voor elkaar ontstaat.

De volgende klantvragen / situaties zijn erg geschikt voor teamcoaching:

– Het loopt niet zo lekker in het team, hoe kunnen we het anders doen?
– Help het vertrouwen / plezier / waardering in ons team weer terug te krijgen
– Er is een kloof tussen MT en werkvloer; communicatie en samenwerking loopt stroef
– De werkdruk neemt steeds verder toe, geen tijd meer is om nieuwe medewerkers in te werken die de werkdruk moeten helpen verlagen
– Hoe kunnen we onze teamdoelen halen?
– We zijn geen team maar een stel individuen
– Er wordt veel geklaagd en geroddeld over bepaalde mensen
– De schreeuwers roepen veel en steeds harder, de stillen worden steeds onzichtbaarder
– Help ons belemmerende patronen om te buigen in het effectief benutten van onze kwaliteiten

Vaak wordt teamcoaching gecombineerd met een individueel coaching gesprek per teamlid. Daardoor heeft eenieder de kans gekregen zich te laten horen. Ook worden de onderliggende belemmerende patronen op deze manier snel duidelijk en helpen deze gesprekken om onderliggende overtuigingen en emoties in veilige setting te onderzoeken. Tevens wordt vaak duidelijk waar de invloed ligt van ieder teamlid deze niet-effectieve patronen om te draaien. Dan is de kans groter dat ieder teamlid meedoet en blijvende gedragsveranderingen ontstaan.

Zakelijk tarief € 205,00 excl. BTW per uur op basis van offerte

SHARE

Het is heel duidelijk geworden wat de individuele kracht en bijdrage van eenieder is en hoe we als team optimaal kunnen samenwerken.

               Peter

Directeur Sales & Marketing

Ook al zijn intenties nog zo goed, teams kunnen vastlopen. Carmen weet op een positieve maar ook eerlijke en directe manier het team weer vlot te trekken,. Door aandacht voor elkaars positieve bijdragen, inzicht in individuele sterke punten en uitleg over waarom het soms fout loopt. Haar scherpzinnige begrip van individuen en groep vertaalt zich in een gebalanceerd programma waarin iedereen nieuwe inzichten in zichzelf en elkaar opdoet die nog maanden later doorwerken op de groep. Een zeer waardevolle ervaring!

John

Directeur

We opereren sterker als team. Er is meer duidelijkheid, we zijn opener en eerlijker. En de communicatie loopt goed, er wordt nu ook uitgesproken wat wordt ervaren.

       Arjen

Team Manager

We zijn als team hechter geworden, dichter bij elkaar. Het is echt gezellig op momenten. We staan echt samen als team ipv ieder voor zich. Bijvoorbeeld dat er goed samen gekeken wordt hoe de werkdruk kan worden verdeeld zodat iedereen bij kan dragen en we samen de doelen halen. Dat voelt goed! Ook is het contact onderling een stuk beter, we blijven rustig of bieden excuses aan. Dat was een jaar geleden ondenkbaar.”

                   Sandra

Product Owner / Software Engineer

Meer zakelijke diensten

Gratis intake?

retraite, teamontwikkeling, healing, coaching, sjamanisme, coach Bussum

Inspiratie ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

"Today is a good day starting to feel better!"