Ga naar de inhoud

Het geheel kan niet vanuit één gezichtspunt worden begrepen.

Krisnamurti

Training & Intervisie

In een groep nieuwe inzichten krijgen en vaardigheden ontwikkelen. Weerstand leren ombuigen in groei, hulp bij nieuw gedrag. Leren van praktijkcases.

Wat is training & intervisie?

Training richt zich vooral op het aanleren van nieuwe inzichten maar vooral vaardigheden en gedrag. Hierbij wordt ook gewerkt met praktijkcases. Je ontdekt wat je eigen aandeel is in lastige situaties en leert direct toepasbaar nieuwe mogelijkheden en gedrag. Je kunt je hier als groep voor inschrijven, ook kan je ze individueel volgen.

Volgende trainingen biedt ik standaard aan: *

  • Leren omgaan met weerstand
  • Leren faciliteren van verandering
  • Effectieve communicatie
  • Effectief beïnvloeden
  • Persoonlijk profileren (je ruimte innemen in verbinding met de ander)
  • Grip op onzekere situaties

* Voor trainingen op maat, neem gerust contact op.

Bij intervisie gaan we vooral aan de slag met met zelf ingebrachte casussen en vraagstukken. 3 bijeenkomsten. Elke deelnemer brengt een vraag of situatie in, waarin je moeite hebt met iets. Op diverse manieren gaan we vanuit verschillende perspectieven naar de vraagstukken kijken. En zul je andere perspectieven ervaren. Dit kunnen vraagstukken zijn over leiderschap, over collega’s, samenwerking, een carrièrestap, weerstand, over het vergroten van je invloed etc.

Training en intervisie zijn beiden praktijkgerichte leervormen. Je ontdekt je blinde vlekken en dus groeipotentieel aan de hand van je eigen ingebrachte cases en die van anderen. Je leert met en van elkaar en ontwikkelt in veilige omgeving je professionaliteit. Zelfs als je heel veel naar tevredenheid doet, kun je veel leren van training & intervisie.

Om niet–effectieve situaties achter je te laten of om effectief te leren communiceren met verschillende typen mensen, je invloed vegroten, mensen mee te krijgen in veranderingen of hoe je van weerstand gezamenlijke groei kunt maken.

De volgende klantvragen / situaties zijn erg geschikt voor training & intervisie:

– Hoe kan ik bepaalde medewerkers motiveren?
– Hoe kan ik mijn idee het beste brengen zodat het wordt opgepakt?
– Hoe kan ik de “ze willen niet veranderen” groep het beste meekrijgen?
– Mijn collega’s zijn verandermoe, hoe kan ik ze nog motiveren voor een volgende verandering?
– Hoe leidt ik de mensen naar de volgende fase?
– Wat is de beste veranderaanpak?
– Hoe kan ik mij het beste profileren in deze situatie?
– Hoe breng ik mijn boodschap het beste over?

Training

De meeste trainingen duren 2 dagen. Elke training is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Centraal in een training staat dan ook je persoonlijke doelstelling. Wat moet er zijn gebeurt / gerealiseerd zodat jij einde training tevreden naar huis gaat?
Daarnaast gaat het in een training om het verruimen van je denkkaders. Door middel van theorieën, modellen, verhalen, filmpjes, oefeningen etc. wordt je uitgenodigd anders te kijken en je te laten inspireren. Een training bestaat uit het laten ontstaan van nieuwe inzichten, oefenen van nieuw gedrag hierbij en nieuwe ervaringen. 

Intervisie

Ideale groepsgrootte is 6-8 personen.
We starten met een verbindende oefening. Daarna inventariseren we de te behandelen cases. We bekijken de overlap tussen de cases en selecteren welke we gaan behandelen.
Per casus kiest de groep een vorm uit de gepresenteerde mogelijkheden. Dan volgt een toelichting door de casus inbrenger en een vast onderdeel is dat de groep verhelderende vragen gaat stellen. Aan de hand van het onderwerp van de casus zullen aanvullend theorie en modellen worden behandeld. 

We ronden af met een terugblik, nieuwe inzichten en beslissingen. 

Training
Meeste trainingen duren 2 dagen. Investering is afhankelijk van het aantal deelnemers. Groepsgrootte max. 10 deelnemers.

Intervisie
3 bijeenkomsten van dagdeel. € 750 per deelnemer. Max. 8 deelnemers

SHARE

Het is heel duidelijk geworden wat de individuele kracht en bijdrage van eenieder is en hoe we als team optimaal kunnen samenwerken.

               Peter

Directeur Sales & Marketing

Ook al zijn de intenties nog zo goed, teams kunnen soms vastlopen in de communicatie en samenwerking. Carmen weet op een positieve, vriendelijke maar ook eerlijke en directe manier het team weer vlot te trekken, door de aandacht te vragen voor elkaars positieve bijdragen, inzicht in elkaars individuele sterke punten, en uitleg over waarom het soms toch fout loopt. Haar scherpzinnige begrip van de individuen en de groep vertalen zich in een gebalanceerd programma waarin iedereen nieuwe inzichten in zichzelf en elkaar opdoet die nog maanden later doorwerken op de groep, een zeer waardevolle ervaring!

John

Directeur

We opereren sterker als team. Er is meer duidelijkheid, we zijn opener en eerlijker. En de communicatie loopt goed, er wordt nu ook uitgesproken wat wordt ervaren.

       Arjen

Team Manager

We zijn als team hechter geworden, dichter bij elkaar. Het is echt gezellig op momenten. We staan echt samen als team ipv ieder voor zich. Bijvoorbeeld dat er goed samen gekeken wordt hoe de werkdruk kan worden verdeeld zodat iedereen bij kan dragen en we samen de doelen halen. Dat voelt goed! Ook is het contact onderling een stuk beter, we blijven rustig of bieden excuses aan. Dat was een jaar geleden ondenkbaar.”

                   Sandra

Product Owner / Software Engineer

Meer zakelijke diensten

Gratis intake?

retraite, teamontwikkeling, healing, coaching, sjamanisme, coach Bussum

Inspiratie ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

"Today is a good day starting to feel better!"