Ga naar de inhoud

Succesvolle Leiders van morgen leiden zichzelf!

Bent u vandaag een succesvolle leider? En bent u morgen ook nog succesvol als leider? Wat is er nodig voor de leider van morgen?

De leider van vandaag richt zijn aandacht nog veelal op het wegnemen van onzekerheden, door middel van command & control en stuurt merendeel op harde feiten. Menigmaal met het doel om winst of groei te behalen. In veel organisaties van nu wordt het behalen van winst en groei nog steeds als doelstelling geformuleerd. Niet dat winst maken verkeerd is, maar de organisatie van morgen voegt waarde toe en daar is winst of groei een logisch gevolg van in plaats van een doel op zich.

Morgen heeft een andere soort leider nodig. Eentje die onzekerheden meeneemt in plaats van wegneemt. Eentje die vanuit eigen kracht opereert. Die de verschillen tussen haar/zijn mensen en hun zienswijzen accepteert, ten goede inzet en zelfs waardeert. Die de verschillen gebruikt als waarde voor co-creatie. Die zoveel innerlijke ruimte heeft dat hij de verschillen kan verdragen en naast elkaar kan lagen bestaan. De leider van morgen wil geen eenheidsworst en wil van anderen al helemaal geen kopies van zichzelf maken. Zij/hij ziet juist dat verschillen en weerstanden nodig zijn om blijvend te kunnen groeien. Een belangrijke taak van de leider van morgen is ruimte bieden voor deze bestaande verschillen en ze te kanaliseren naar een gezamenlijk doel. Hiertoe is een gezamenlijke visie noodzakelijk, terwijl eenieder daaraan zijn eigen unieke bijdrage mag leveren.

Dat betekent minder controle en meer vertrouwen. Meer onzekerheid omarmen en minder wegnemen. Daarbij is het belangrijk in te zien dat iedereen op een andere manier naar de wereld kijkt en daarmee een ander stukje werkelijkheid belicht. En dat iedereen vanuit zijn perspectief dus altijd ‘gelijk’ heeft. Waarmee ‘gelijk’ direct een relatief begrip wordt. Dialoog wordt dan belangrijker dan discussie. Verdragen van weerstand belangrijker dan oplossen.

De leider van morgen schept derhalve een klimaat waarin verschillen worden gewaardeerd en creativiteit en initiatief kunnen floreren. En waarin er aandacht is voor de individuele talenten van mensen. Morgen’s leider heeft als taak om de krachten en talenten van mensen te ontwikkelen en met elkaar te verbinden. En mensen in te zetten op de dingen waar zij goed in zijn.

Om daartoe in staat te zijn, kent de leider van morgen zichzelf erg goed en heeft een grote innerlijke ruimte. Zij/hij is in staat weerstanden te verdragen en zijn of haar aandeel hierin te zien en kan goed (zelf)reflecteren. Zij/hij kan goed voelen en dit verbinden met de ratio. Zij/hij is in staat om de toekomst aan het heden te verbinden. Hij/zij is bereid aan de eigen ontwikkeling te werken en in de spiegel te kijken. De leider van morgen durft zichzelf bloot te geven, is transparant geworden.

Zij/hij is een ware leider over zichzelf. Niet moeilijk, wel moedig!

Geen blog meer missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

MIsschien vind je dit ook interessant

"Today is a good day starting to feel better!"