Ga naar de inhoud

Denken of weten? Onbegrensde mogelijkheden van het kwantumveld

"Een andere bron als je teveel leunt op je denken en je resultaten teveel energie kosten!”

Denk jij vaak? Of zeg jij vaker “ik weet …”? Of denk jij te weten? Antwoorden kunnen uit het denken of uit het weten komen. Wat is het verschil? En waarom is dat belangrijk?
Als jij wel eens moe wordt van al je denken, dan kan het handig zijn te weten dat er een andere manier is om aan antwoorden te komen.

Denken komt vanuit het bewuste, weten komt vanuit het kwantumveld

Denken geeft ons opties vanuit dat wat we al kennen en kunnen zien, ons denkkader, het bewuste. Die bekende mogelijkheden zijn ontstaan door op een bepaalde manier, vanuit een bepaald perspectief, denkkader te redeneren. Als je vanuit een ander perspectief zou redeneren, zou je andere mogelijkheden krijgen. 

Toch is er in het moment, in de context altijd maar 1 waarheid, 1 juiste mogelijkheid. Die mogelijkheid gaat soepel, als vanzelf. Aangezien je vanuit het denken vaak niet alle mogelijkheden tegelijk kunt waarnemen, is het maar de vraag is of je je bewust bent van de juiste mogelijkheid.
Als je die juiste mogelijkheid niet ziet, kan het zijn dat je maar blijft denken. Maar het denken, vergelijkbaar met een computer, geeft ons alleen opties vanuit het bewuste en kan je dus geen wezenlijk nieuwe mogelijkheden laten zien. 

denken of weten uit kwantumveld

Ook kan het zijn dat je een zichtbare mogelijkheid kiest, maar dat je tegen de stroom in moet roeien. Simpelweg omdat de optie van met de stroom meegaan nog niet zichtbaar is. Dan kan succes uitblijven of het kost je veel energie en je moet harder werken. Waar je je overigens meestal niet bewust van bent. Denken hoeft niet te kloppen, dat kan je alleen met je hoofd doen. Soms vermomt het denken zich in weten. Dat denken te weten is vaak een afleiding van het denken om de onwetendheid weg te moffelen. Het hoofd ontleent tenslotte zijn bestaansrecht aan het weten.

Weten is de juiste weg, het weten klopt. Dus daar komt je hart bij kijken. Er is verbinding tussen denken en voelen. Dat doe je met je hele lichaam. Het volgt de juiste stroom waardoor zaken gemakkelijker gaan en we ons hoofd minder belasten. We putten uit een andere bron van wijsheid, een andere bewustzijnslaag. Deze ‘alwetende’ bron heeft verschillende namen zoals bijvoorbeeld kwantumveld, zero point field of collectieve (universele) bewustzijn.

In het kwantumveld liggen alle waarheden opgeslagen. En niet slechts degenen die jij kunt zien en voor waar aanneemt en waar het denken op gericht is. Je hebt vast wel eens met dit veld te maken gehad als er bijvoorbeeld plots een lampje gaat branden, als je ineens een ingeving krijgt uit een compleet andere hoek. Vaak als we het probleem even hebben laten liggen en afstand hebben genomen van ons denken.

Weten komt tot ons in verschillende vormen, afhankelijk van jouw beste zintuig. Zo kunnen we bijvoorbeeld helder zien, helder voelen (intuïtie), helder denken (ingeving) of helder horen.

In de regel geldt, hoe meer je denkt, hoe minder toegang je hebt tot het weten. Als je twijfelt, ben je op zoek in het denken. Het weten is subtiel, het denken schreeuwt vaak. Dus het denken overschreeuwt het weten vaak.

Waarom is dit onderscheid dan belangrijk?

Als we teveel vanuit ons denken handelen, kunnen we uitgeblust raken. Vanuit het weten handelen klopt, gaat soepel, als vanzelf. Dus vooral daar waar het bereiken van resultaten niet meer lukt of veel energie kost, wordt het tijd om het denken los te laten zodat het weten je kan toevallen. Maar daarvoor moet je eerst het niet-weten, de onzekerheid durven omarmen. En daar zit vaak de moeilijkheid, het denken wil geen onwetendheid, omdat het zijn bestaansrecht ontleent aan het weten. En bij onwetendheid vaak actief blijft.

Hoe kan je het lijntje naar het kwantumveld openen?

  • Je kunt starten met zelfbewustzijn. Ontdek wat jouw waarheden zijn, hoe je nu kijkt en redeneert. Word je bewust van je overtuigingen. Neem daar afstand van, zodat je vanuit een ander perspectief kan ontdekken wat je nog niet kon zien.
  • Ook kan je je denken (te weten) loslaten. Geef meer toe aan onzekerheid en onwetendheid en sta meer open voor en luister naar (ogenschijnlijk) tegenstrijdige meningen of je irritaties. Ook die laten je zien wat jij nog niet weet.
  • Vanuit onzekerheid, kan je natuurlijk ook prima reeds zichtbare opties uitproberen. Wel met een rustig tempo zodat je kan voelen of de optie klopt in die situatie, op dat moment. Zo kan je jouw eigen waarheden aanvullen en je bewustzijn verruimen.
  • Soms zie je geen opties. Dan is het wijs om eens stil te staan en de stilte op te zoeken. Dan komt daar eerst de confrontatie met het niet-weten.


Belangrijkste is dus het onwetende, onzekere toelaten. Onwetendheid, onzekerheid gaan zien als startpunt voor groei. Om dat te doen zijn vertragen en stilstaan belangrijke elementen.

Dan kun je gaan waarnemen, objectief (oordeelloos) observeren. Niet denken te zien of voelen of weten, geen dingen voor waar aannemen, maar wezenlijk zien, voelen en luisteren. En je denken kan hier niet bij helpen, want die kan alleen maar teruggeven wat het al kent. Dus hoe meer je denkt te weten, hoe minder je weet.

Geen blog meer missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

"Today is a good day starting to feel better!"